Φυστικόψιχα λευκη ψημένη αλατισμένη

Συστατίκα: Φυστίκι, αλάτι.